pzinbedrijf
Mens, werk en inkomen staan centraal


Welkom bij pzinbedrijf
Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol?

Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is of zelf aangeeft het werk niet te kunnen hervatten.
Wanneer het onduidelijk of een medewerker kan terugkeren in de eigen functie.
Het onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden zijn van een medewerker die beperkingen heeft. 

Als geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige doe ik onderzoek naar de werksituatie van de medewerker om te kijken wat zij of hij kan in het eigen werk of in ander werk.  Het onderzoek geeft inzicht in welke stappen zowel de medewerker als werkgever kunnen zetten om de re-integratie van de medewerker tot een succes te maken. 

Zowel medewerker als werkgever sta ik bij met gericht en helder advies. 


Aangesloten bij SRA  en NVVA